Glæde over Danmark
Glæde over Danmark
Glæde over Danmark
Glæde over Danmark

| |374 |47|63|63|74

| |5 |47|63|63|74

| |149 |47|63|63|74

|1r ^ ^ |47|63|63|74
^ Glæde over Danmark .

( Skrevet paa Sydhavet .)
^ Glæde over Danmark .

( Skrevet paa Sydhavet ).
116. Glæde over Danmark . ^ ^ ^ ^ ^
^ Glæde over Danmark
2

Mine Venner i den danske Sommer

Mindes I den vidt forrejste Mand,

som saa langt fra Danas hulde Blo m er,

Her, hvor Sydens Blæst paa Seilet tro m er,


Flakker fra sit elskte Fødeland. ^ ^ ^
R osen ^ blusser alt i Danas Have ,
^ Rosen blusser alt i Danes Have ,
R osen ^ blusser alt i Danas Have ,
1

Rosen blusser alt i Danas Have ^
Liflig fløiter vist den sorte Stær ,
Lifligt fløjter vist den sorte Stær ,
Liflig fløjter vist den sorte Stær ,
Lifligt fløjter vist den sorte Stær ^
Bier deres brune Nectar lave ,
Bier deres brune Nektar lave ,
Bier deres brune Nektar lave ,
Bier deres brune Nectar lave ^
Hingsten græsser stolt paa Fædres Grave ,
Hingsten græsser stolt paa Fædres Grave ,
Hengsten græsser stolt paa Fædres Grave ,
Hingsten bider Græs paa Fædres Grave ^
Drengen plukker af de røde Bær .
Drengen plukker af de røde Bær .
Drengen plukker af de røde Bær .
Drengen plukker af de røde Bær

^
^
^
3
Her imellem Havets dybe Kløfter
Her imellem Havets dybe Kløfter
Her imellem Havets dybe Kløfter
Her imellem Havets dybe Kløfter
Gives aldrig Vaar og Blomsterpragt ,
Gives aldrig Vaar og Blomsterpragt ,
Gives aldrig Vaar og Blomsterpragt ;
Findes ingen Vaar og Blomsterpragt ,
Hvalen ^ kold og dum ^ ved Skibet snøfter ,
Hvalen , kold og dum , ved Skibet snøfter ,
Hvalen , kold og dum , ved Skibet snøfter ,
Dumme Hvaler rundt om ^ ^ ^ ^ Skibet snøfter ^
Tause Fugl de brede Vinger løfter
Tause Fugl de brede Vinger løfter
Tavse Fugl de brede Vinger løfter
Tause Fugle deres Vinge løfter
Med sit Bytte fra den vaade Jagt.
Med sit Bytte fra den vaade Jagt.
Med sit Bytte fra den vaade Jagt.
Bringe Bytte fra den vaade Jagt.
^
^
^


2
|375 Mine Venner i den danske Sommer !
^ Mine Venner i den danske Sommer !
^ Mine Venner i den danske Sommer !
^ Mine Venner i den danske Sommer ^
Mindes I den vidtforreiste Mand,
Mindes I den vidtforrejste Mand,
Mindes I den vidtforrejste Mand,
Mindes I den vidt forrejste Mand,
^ Som ^ saa langt fra Danas faure Blommer ,
|6 Som ^ saa langt fra Danes favre ^ Blommer ,
^ Som , saa langt fra Danes favre ^ Blommer ,
som ^ ^ saa langt fra Danas hulde Blo m er ^ ,
Her, hovr Sydens Blæst paa Seilet trommer ,
Her, hvor Sydens Blæst paa Sejlet trommer ,
Her, hvor Sydens Blæst paa Sejlet trommer ,
Her, hvor Sydens Blæst paa Seilet tro m er ,
Flakker fra sit elskte Fødeland ?
Flakker fra sit elskte Fødeland ?
Flakker fra sit elskte Fødeland ?
Flakker fra sit elskte Fødeland .
^
^
^


4
|48|64|64|75 Udi Øst og Vest , og hvor jeg vanker ,
|48|64|64|75 Udi Øst og Vest , og hvor jeg vanker ,
|48|64|64|75 Udi Øst og Vest ^ og hvor jeg vanker ,
|48|64|64|75 Udi Øst og Vest ^ og hvor jeg vanker ^
Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund.
Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund.
Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund.
Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund.
^ Selv iblandt Constantias fulde Ranker
^ Selv iblandt Constantias fulde Ranker
|150 Selv iblandt Konstantias fulde Ranker
^ Selv iblandt Constancias fulde Ranker
Mindes jeg med længselsfulde Tanker
Mindes jeg med længselsfulde Tanker
Mindes jeg med længselsfulde Tanker
Mindes jeg med længselsfulde Tanker
Løvet i Charlottas Bøgelund. ^
Løvet i Charlottes Bøgelund. ^
Løvet i Charlottes Bøgelund. ^
Løvet i Charlottes Bøgelund.
^
^
^


|1v 5

Østens Søn i Atlaskklæder lange

Bag sin Vifte gisper efter Luft:

Han har spraglet Fugl men ingen Sange,

Hjerteløse Møer med gylden Spange,

Store Glimmerblomster uden Duft.– 6
Klærken raaber i Manillas Rønner:
Klærken raaber i Manillas Rønner:
Klerken raaber i Manillas Rønner:
Klerken raaber i Manillas Rønner:
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet , fattigt Land ;”
“Danmark er et lidet ^ fattigt Land .”
Det forsikrer Javas rige Sønner .
Det forsikkrer Javas rige Sønner .
Det forsikre Javas rige Sønner ;
Det fortæller Indiens ^ rige Sønner ,
Selv Batavias skrantne Kræmmer stønner:
Selv Batavias skrantne Kræmmer stønner:
Selv Batavias skrantne Kræmmer stønner:
Selv Batavias gustne Kræmmer stønner:
“Danmark er et lidet ^ fattigt Land .”
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet ^ fattigt Land
Morgenlandets Søn ^ i Kaaber lange ^
Morgenlandets Søn ^ i Kaaber lange ^
Morgenlandets Søn , i Kaaber lange ,
|1v 5

Østens
Søn ^ i Atlaskklæder lange ^
Bag sin Vifte gisper efter Luft .
Bag sin Vifte gisper efter Luft .
Bag sin Vifte gisper efter Luft .
Bag sin Vifte gisper efter Luft :
Han har spraglet Fugl , men ingen Sange,
Han har spraglet Fugl , men ingen Sange,
Han har spraglet Fugl ^ men ingen Sange,
Han har spraglet Fugl ^ men ingen Sange,
Hierteløse Møer med gylden Spange ;
Hjerteløse Møer med gyldent Spange ;
Hjerteløse Møer med gyldne Spange ,
Hjerteløse Møer med gylden Spange ,
Store Glimmerblomster uden Duft.
Store Glimmerblomster uden Duft.
Store Glimmerblomster uden Duft.
Store Glimmerblomster uden Duft.
^ Kunde du ^ ved Guld og Sølv at love ^
^ Kunde du ^ ved Sølv og Guld at love ^
^ Kunde du , ved Guld og Sølv at love ,
8

Kunde Du ^ ved Guld og Sølv at love ^
Kiøbe dig en nordisk Qvindes Tro,
Kjøbe dig en nordisk Qvindes Tro,
Kjøbe dig en nordisk Kvindes Tro,
Kjøbe Dig en nordisk Quindes Tro,
Kiøbe dig et Pust fra Søens Vove,

Kiøbe dig et Ly af Thule s Skove ,
Kjøbe dig et Pust fra Søens Vove,

Kjøbe dig et Ly af Thulas Skove ,
Kjøbe dig et Pust fra Søens Vove,

Kjøbe dig et Ly af Thules Skove ,
Kjøbe Dig ^ ^ et Ly af Thules Skove

Kjøbe Dig et Pust af Søens Vove
Og en Kløvermark til Middagsro?

Og en Kløvermark til Middagsro?

Og en Kløvermark til Middagsro?

Og en Kløverseng til Middagsroe|2r7
Fattig Mand, som pløier danske Lande,
Fattig Mand, som pløjer danske Lande,
Fattig Mand, som pløjer danske Lande,
Fattig Mand, som pløjer danske Lande,
Ryster Æbler af sit eget Træ ;
Ryster Æbler af sit eget Træ ,
Ryster Æbler af sit eget Træ ,
Ryster Æbler af sit eget Træ ^
Har en kraftig Arm , en kløgtig Pande ,
Har en kraftig Arm , en kløgtig Pande ,
Har en kraftig Arm , en kløgtig Pande ,
Har en god Forstand , en kløgtig Pande ^
^ Korn paa Marken, Melk i sine Spande ;
|7 Korn paa Marken, Mælk i sine Spande ;
|151 Korn paa Marken, Mælk i sine Spande ;
^ Korn paa Marken, Melk i sine Spande ^
Quien staaer i Græsset over Knæ.|376 |49 Ja ^ vor danske Jord er sommerfrodig;

Der er Kræfter ved det danske Brød.

|65|65 Derfor er den danske Mand saa modig;

Derfor var Normannens Kniv saa blodig;

Derfor er den danske Kind saa rød.
Qvien staaer i Græsset over Knæ.^ |49 Ja ! vor danske Jord er sommerfrodig;

Der er Kræfter ved det danske Brød.

|65|65 Derfor er den danske Mand saa modig;

Derfor var Normannens Kniv saa blodig;

Derfor er den danske Kind saa rød.
Kvien staaer i Græsset over Knæ.^ |49 Ja ! vor danske Jord er sommerfrodig;

Der er Kræfter ved det danske Brød.

|65|65 Derfor er den danske Mand saa modig;

Derfor var Normannens Kniv saa blodig;

Derfor er den danske Kind saa rød.
Quien staaer i Græsset over Knæ. ^ ^ ^ ^ ^
|76 Lad kun Østens Drot blandt kjøbte Friller
|76 Lad kun Østens Drot blandt kjøbte Friller
|76 Lad kun Østens Drot blandt kjøbte Friller
9

Orientens
Drot blandt kjøbte Friller
Døsig strække sig paa Purpur ud ,
Døsig strække sig paa Purpur ud ,
Døsig strække sig paa Purpur ud ,
Døsig strækker sig paa Purpur ud ^
Lytte paa den sorte Halvmands Triller ,
Lytte paa den sorte Halvmands Triller ,
Lytte paa den sorte Halvmands Triller ,
Lytter til den sorte Halvmands Triller ^
Mellem Salens tempelhøje Piller ,
Mellem Salens tempelhøje Piller ,
Mellem Salens tempelhøje Piller ,
Mellem Salens tempelhøje Piller ^
Kold og gusten som en Marmorgud .
Kold og gusten som en Marmorgud .
Kold og gusten som en Marmorgud !
Kold og gusten som en Marmorgud .
^ Under lyse Bøg den danske Beiler
^ Under lyse Bøg den danske Bejler
^ Under lyse Bøg den danske Bejler
– 10

|49
Under lyse Bøg den danske Bejler
Med sin herligvoxne Pige gaaer;
Med sin herligvoxne Pige gaaer;
Med sin herligvoxne Pige gaaer;
Vandrer med sin herligvoxne Brud,
Over deres Hoved Maanen seiler ;
Over deres Hoved Maanen sejler ;
Over deres Hoved Maanen sejler ,
Over deres Hoved Maanen seiler ,
Svanen i det klare Vand sig speiler ;
Svanen i det klare Vand sig spejler ;
Svanen i det klare Vand sig spejler ,
Svanen i det klare Vand sig speiler ,
Nattergalen høit i Busken slaaer . // Moder har ei danske Barn alene; / Men hvo anden paa den vide Jord, / Bringer over Altrets brede Stene / Gud sit Barn, som hun den blonde, rene? / Ingen anden paa den vide Jord.
Nattergalen højt i Busken slaaer . ^ ^ ^ ^ ^
Nattergalen højt i Busken slaaer ! ^ ^ ^ ^ ^
Nattergalen højt i Busken slaaer .
9

Orientens Drot blandt kjøbte Friller

Døsig strækker sig
paa Purpur ud

Lytter til
den sorte Halvmands Triller

Mellem Salens tempelhøje Piller
^
^
^
Kold og gusten som en Marmorgud.– 11.
Dersom sligt for Fattigdom du tyder,
Dersom Sligt for Fattigdom du tyder,
Dersom Sligt for Fattigdom du tyder,
Dersom sligt som Fattigdom Du tyder,
Østens atlaskklædte ,rige Mand ,
Østens atlaskklædte ,rige Mand ,
Østens atlaskklædte ,rige Mand !
Østens silkeklædte ,rige Mand !
Glad mit sorte ^ danske Brød jeg bryder,
Glad mit sorte , danske Brød jeg bryder,
Glad mit sorte ^ danske Brød jeg bryder,
Glad mit sorte , danske Brød jeg bryder,
Takker Gud, mens fra min Læbe lyder:
Takker Gud, mens fra min Læbe lyder:
Takker Gud, mens fra min Læbe lyder:
Takker Gud, mens fra min Læbe lyder:
“Danmark er et lidet ^ fattigt Land !”
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet , fattigt Land .”
“Danmark er et lidet ^ fattigt Land .